Tietosuojakäytäntö

Päivitetty 1 tammikuuta 2024

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka .TEBIAN GOODS OY (tässä .TEBIANin jälkeen) käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voidaan vaikuttaa.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja alan itsesääntelyä, kuten Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ja IAB Finland ry:n antamia ohjeita.

REKISTERÖIDY
.TEBIAN GOODS Oy
Y-tunnus: 2586988-8
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki
Suomi

KERÄTYT HENKILÖTIEDOT
.TEBIAN kerää ja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Kerätyt henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen .TEBIANin ja verkkopalvelujen asiakkaan tai käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia koskevista luvista ja kielloista sekä käytetyn selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.

Lähetetyt henkilötiedot
Asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän .TEBIANille eri aikoina, kuten tuotetilauksen tai uutiskirjeen tilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä, toimittamat henkilötiedot voivat sisältää seuraavia:

-perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot
-tilaus- ja laskutustiedot, kuten tiedot tilauksen maksajasta, vastaanottajasta sekä heidän sähköpostiosoitteestaan ​​ja puhelinnumerostaan
-asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalaute ja yhteydenpito asiakaspalveluun
-lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttöön liittyvistä luvista ja kielloista
-tiedot vastauksista .TEBIANin tekemiin tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin
-puhelintiedot, kuten asiakaspalvelupuhelut
- Verkkopalvelun käytöstä kerätyt tiedot
- kun asiakas toimii ulkopuolisena myyjänä .TEBIANin omistamalla kauppapaikalla, hänen pankkitilinumeronsa peritään myyntitulon maksamiseksi.

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot voivat sisältää:

- kerätyt tiedot käytetystä laitteesta tai sovelluksesta, kuten selainversio, laitetyyppi tai näytön koko
-tiedot verkkopalvelun käytöstä, kuten tiedot ladatuista sivuista, verkkopalveluissa käytetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai katsotusta mainonnasta tai markkinointisisällöstä
-tiedot asiakasviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
-sijaintitiedot maittain IP-osoitteen perusteella
- sosiaalisten lisäosien tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.
-Verkkopalveluiden käyttäjä voidaan tunnistaa palveluissa luodulla digitaalisella tunnisteella, kun asiakas kirjautuu sisään tai saapuu verkkopalveluun kohdistetulla asiakasviestinnällä, kuten uutiskirjeellä.

Tietoja verkkopalvelujen käytöstä kerätään evästeiden avulla. Katso lisätietoja evästekäytännöstä.

Johdetut ja yhdistetyt tiedot

Palveloidakseen paremmin asiakkaitaan ja verkkopalvelun käyttäjiä .TEBIAN jalostaa kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisilla tilastollisilla menetelmillä ja yhdistämällä eri lähteistä kerättyä tietoa.

Edellä mainituilla menetelmillä voidaan tehdä oletuksia esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäryhmästä, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kappaleessa mainittuihin toimitettuihin tai kerättyihin tietoihin. Kuluttajien yksityisyyden takaamiseksi .TEBIAN ei tee oletuksia tiedoista, joita pidetään arkaluontoisina.

.TEBIAN turvaa asiakkaidensa tai verkkopalveluiden käyttäjiensä yksityisyyden noudattamalla erityistä huolellisuutta edellä kuvattujen tietojen johtamisessa ja yhdistämisessä, jotta asiakkaiden tai verkkopalvelujen käyttäjien yksityisyys ei vaarannu.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

.TEBIAN kerää henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitämiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä kaupallisiin tarkoituksiin.

Asiakassuhteiden ylläpito

.TEBIAN käyttää asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittaviin toimiin, mukaan lukien:
- tilattujen tuotteiden toimitus
-asiakassuhteen ylläpito tai asiakasviestintä
-asiakaspalvelu tai muu asiakaspalvelu
-laskutus
-kilpailut tai arvonnat palkinnoista
-Työttääkseen tilauksia .TEBIAN jakaa tilauksiin liittyviä tietoja .TEBIANin omistaman markkinapaikan käyttäjien ja ulkopuolisten myyjien välillä.

Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen ylläpitämiseksi perustuu .TEBIANin ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostumiseen johtavasta toimenpiteestä.

Asiakas voi vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn asiakassuhteen ylläpitämiseksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
.TEBIAN käyttää asiakkaiden tai verkkopalvelujen käyttäjien tietoja tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen sekä palvelujen laadun ja valikoiman parantamiseen. Tuotteita tai palveluita parantavat toimet voivat sisältää tuote- tai sisältösuosituksia tai palvelujen personointia.
Tuotteita ja palveluita kehitetään myös kyselyitä ja palautetta hyödyntäen. Selvityksissä ja selvityksissä kerätyn tiedon tarkemmat käyttötarkoitukset ja säilytys on kuvattava erikseen tutkimuksessa tai kyselyssä.
Henkilötietojen käsittely tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi perustuu .TEBIANin oikeutettuun etuun käyttää tietoja asiakkaidensa ja verkkopalveluiden käyttäjien hyödyksi.
Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa tietojen käyttöön tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen evästeasetusten avulla.

Kaupalliset käyttötarkoitukset
.TEBIAN voi käyttää asiakkaiden tai verkkopalvelujen käyttäjien tietoja markkinointiin, mainontaan tai muuhun kaupalliseen toimintaan. Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen, suoramarkkinointiin tai mainosten näyttämiseen kolmansien osapuolien alustoilla. Suoramarkkinointia varten tietojen käsittely kaupallisiin tarkoituksiin perustuu asiakkaan suostumukseen. Muiden mainonnan ja tuotteiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu .TEBIANin oikeutettuihin etuihin.
Asiakas voi vaikuttaa mainoksen kohdistukseen asiakaspalvelussa. Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa mainonnan kohdistamiseen evästeasetusten tai kolmannen osapuolen mainonnan näyttöjen avulla säätämällä alustan omia mainosasetuksia.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN JA LUOTTAMINEN
.TEBIAN käyttää henkilötietoja edellä kohdassa 3 kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseen. Lisäksi .TEBIAN voi käyttää kolmannen osapuolen palveluita, jolloin .TEBIAN varmistaa tietojen laillisen käsittelyn sopimusjärjestelyin ja ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelyssä.

.TEBIAN voi jakaa tai luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

- Kun sovellettava lainsäädäntö edellyttää henkilötietojen luovuttamista. Henkilötietojen luovuttaminen voi olla tarpeen esimerkiksi viranomaisten pyynnöstä tai oikeudellisen menettelyn suorittamiseksi.
-Markkinointitoimeen, kyselyyn tai materiaalien toimitukseen. Tällaiset palveluntarjoajat työskentelevät aina .TEBIANille ja .TEBIANin valvonnassa. .TEBIAN ei koskaan myy tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointia varten tavalla, joka antaisi kolmansille osapuolille mahdollisuuden käyttää henkilötietoja itsenäiseen markkinointiin.
-.TEBIAN voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen .TEBIANin ja asiakkaan tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden takaamiseksi, petosten selvittämiseksi tai viranomaisten tiedusteluihin vastaamiseksi.

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Pääsääntöisesti .TEBIAN ei siirrä tai käsittele tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, henkilötietojen suojan taso on varmistettava sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
.TEBIAN säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassa oleva lainsäädäntö, kuten kirjanpitolaki tai muu pakollinen lainsäädäntö, voi kuitenkin edellyttää henkilötietojen säilyttämistä myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa noudatetaan sovellettavassa lainsäädännössä määriteltyjä säilytysaikoja.

YKSILÖN OIKEUDET JA TAVAT KÄSITTELYN VAIKUTTAMISEEN
.TEBIAN on sitoutunut suojelemaan asiakkaiden ja verkkopalvelujen käyttäjien yksityisyyttä ja heidän tietosuojalainsäädännössä määriteltyjä oikeuksiaan. Alla on listattu asiakkaiden tärkeimmät oikeudet ja tavat vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn:

-Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista.
-Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista siltä osin kuin muu lainsäädäntö sen sallii.
-Asiakkaalla on oikeus siirtää tiettyjä itseään koskevia henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle.
-Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakas voi vaikuttaa kanaviin, joissa suoramarkkinointia tapahtuu.

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvissä pyynnöissä voit ottaa yhteyttä .TEBIANin asiakaspalveluun.
.TEBIAN-verkkopalveluiden käyttäjillä on oikeus vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttöön .TEBIAN-palveluissa. Lisätietoja evästeiden käytöstä ja siihen vaikuttamisesta on .TEBIANin evästekäytännössä.

TIETOTURVA
.TEBIAN ryhtyy asianmukaisiin tietoturvatoimenpiteisiin varmistaakseen henkilötietojen turvallisen käsittelyn. Henkilötiedot on suojattu katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä ja siirrolta. Turvallinen käsittely varmistetaan muun muassa rajoittamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme ja alihankkijamme käyttävät henkilötietoja ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSSÄ
.TEBIAN varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojakäytäntöä esimerkiksi palvelujen kehityksen tai vaativan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojakäytännön muutoksista ja päivityksistä ilmoitetaan .TEBIAN-verkkosivustolla.

"